RE historie

1912- 2015

Firmaets grundlægger

Richard Ebbesen

Firmaets grundlægger, Richard Ebbesen, blev født i København i 1888. Som 14-årig kom Richard i lære hos smedemester Hamre, der havde værksted på hjørnet af Møntergade og Gl. Mønt i det centrale København. I det område lå på det tidspunkt alle bogtrykkerier, bogbinderier og æskefabrikker. Det var Hamre’s kunder og det blev Richard opgaver at holde deres maskiner ved lige samt opstille nye maskiner. Som ung svend blev Richard ansat hos I.G.A. Eickhoff på Vesterbrogade 97. Eickhoff byggede trykkeri- og bogbinderimaskiner.

Som ung mand tog Richard derefter “på valsen”. I tiden 1910 – 1912 arbejdede han hos den velkendte fabrik Martini Buchbindereimaschinenfabrik i Frauenfeld – Schweiz. Her dygtiggjorde han sig blandt andet med reparation og montage af Garnheftemaskiner.

Hjemkommet til Danmark i 1912 startede Richard Ebbesen derefter som selvstændig montør. Den officielle etableringsdato var den 6. juli 1912, og firmaets speciale var vedligehold og reparation af bogbinderi- og kartonnagemaskiner. I starten med base på privatadressen på Tranevej, Nørrebro, København NV.
Den første kunde var Marius Andersens Bogbinderi. bogbinderisal fra “de gode gamle dage”

Efter nogen tid oprettedes værksted i en kælderbutik i Søllerødgade ved Nørrebros Runddel. Nu kunne Rich. Ebbesen desuden udfører opstilling og service for den daværende Martini forhandler, firmaet Armin Krahe’s Eftf. ved Ferdinand Stege.

Ca. år 1918 blev det atter tid til forandring. Værkstedet flyttede til Gråbrødretorv 6 i det indre København K, der var centrum i den voksende kundekreds. Her udvidedes virksomheden med flere montører, lærlinge og maskinarbejdere. Man begyndte en egenproduktion af mindre maskiner som f.eks. stansemaskinerne Dan I, II & III for hulstansning med variabel afstand for fodkraft.

Omkring 1935 påbegyndtes handel med brugte renoverede maskiner og man fik et ekstra lagerlokale i Skindergade 27.

Den 15. oktober 1935 kom sønnen, Aage Richard Ebbesen (f. 1921) i lære i virksomheden. Han blev udlært den 14. oktober 1940. Den gang var der nemlig 5 års læretid. Derefter fortsatte Aage som svend/montør og senere værkfører.

I 1940 flyttede ”Rich. Ebbesen” til Store Kongensgade 69, København K. Herfra udførte man reparation- og servicearbejde, lige som man også fabrikerede mange reservedele og udførte ændringer på maskiner. Under og efter krigen fremstillede man blok- og brochureheftemaskinen RE-5 efter A.R.E.’s ny konstruktion. Disse blev bl.a. solgt af branchens grossister. Efter flytningen til Store Kongensgade øgedes salget af brugte renoverede maskiner.

I 1946, efter krigen, var Aage R. Ebbesen udstationeret hos Martini Buchbindereimaschinenfabrik i  Frauenfeld – Felzen i Schweiz. Under dette besøg lærte han yderligere at opbygge, montere og justere fabrikkens specielle Garnheftemaskiner.

Efter hjemkomsten var Aage R. Ebbesen, som medarbejder i faderens firma, servicemontør for Martini i Skandinavien. Han opstillede, vedligeholdte og instruerede, og stod endvidere for fabrikkens garanti.

Aage R. Ebbesen blev fra ca. 1950 medinteressent i virksomheden, og fra 1950 fik Rich. Ebbesen flere forhandlinger for udenlandske leverandører for maskiner, komponenter og forbrugsvarer.
I 1960 afgik Richard Ebbesen ved døden, men Aage R. Ebbesen fortsatte nu som eneste leder og hovedinteressen med Richard Ebbesens enke, Anna Mathilde Ebbesen, som medinteressent. Efter 1960 udvidedes import og handel betydeligt og man måtte som nødhjælp leje ekstra lokaler til lager, så man til sidst havde maskiner stående 7 forskellige steder. Man havde med tiden overtaget såvel lager samt lokaler fra andre firmaer der var lukket.

I 1964 købte Aage R. Ebbesen ejendommen ”matr. no. 11 cm” Trekronergade 15 – 17, i Valby. Her samlede man nu hele virksomheden der omdannedes til ApS. Her flyttede man ind på firmaets 52 års grundlæggelsesdag, den 6. juli 1964. Den Patricieragtige domicilejendom har derefter udgjort en del af firmaets profil.

Den 13. maj 1974 startede Johnna Anita Ebbesen, datter af Aage Ebbesen, som teknisk assistent og merkonom, med arbejdsfelter som ekspedition og administration. Ansættelsen fortsatte, dog med afbrydelser af rejser og arbejde i Australien og Canada.

I 2001 ansættes Johnna Ebbesens’s mand, Henrik Andreasen, som værksteds- og serviceleder samt arbejde med kundebetjening og salg. Med udgangen af 2004 overtog Johnna Ebbesen selskabet ved endnu et familiegenerationsskifte.

Adskillige mennesker har haft hele deres arbejdsliv hos “Rich. Ebbesen” og mange andre har været ansat i firmaet i lange perioder.

Knapt 103 år efter det hele startede skifter det gamle familieejede firma endnu en ejer, denne gang uden fra familien, Thomas Svart er den nye ejer, og han bærer de stolte traditioner videre, i den gode ånd som Rich. Ebbesen har altid været kendt for. Rich. Ebbesen, Knowhow vil stadig være Rich. Ebbesens varemærke. Virksomheden er skrivende stund 107 år gammel.

Thomas Svart, har altid arbejdet i den grafiske branche, og foruden Thomas er oprindelig uddannet Offset trykker / grafisk trykker, har han både arbejdet med kartonnage, ark og rotationstryk. Thomas, har været ansat hos manroland (tild. Grafisk maskine import) hvor Thomas nåede at være trykinstruktør, sælger og senere ansvarlig for forbrugsvaresalget i Danmark,
2012 blev Thomas headhuntet til FlintGroup, hvor han var den tekniske salgsekspert i norden, og Baltikum. Da muligheden bød sig til i sommeren 2014 at starte opkøbe Rich. Ebbesen, var betænkningstiden ikke lang hos Thomas.  
Thomas kunne se muligheden i at videreføre den gamle virksomhed, og bringe den frem mod nye mål, ikke kun økonomisk, men også at Rich. Ebbesen igen blev en moderne grafisk legeplads, med den nyeste teknologi, uden at glemme hvor det hele startede. Den 30 januar 2015 var endnu et stærkt generationsskifte sket. Den gamle ejendom på Trekronergade 15-17 er blevet erstattet af lyse venlige lokaler i Smørum ved Ballerup.

Virksomheden er blevet rystet, skåret til, personale ændringer, og ikke mindst overgået en rebranding. Rich. Ebbesens entre i den digitale verden, betyder også nye forretningsområder, hvor Rich. Ebbesen vil være bedst i klassen, med nye, agenturer, højkvalitets produkter, nye med en fair prisstrategi, ingen zone gebyrer, ingen opstarts gebyrer, og frem for alt vi samler på tilfredses kunder.

Rich Ebbesen, tilbyder foruden et bredt udvalg af maskiner, også det Danmarks største udvalg i forbrugsvarer.

Velkommen til RE

Indkøbskurv